maandag, 14. december 2009 - 22:20

Begrotingen Drentse gemeenten sluitend

Regio

Voor het begrotingsjaar 2010 geldt voor alle Drentse gemeenten en voor alle elf gemeenschappelijke regelingen repressief toezicht. Dit houdt in dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten.

Op grond van de Gemeentewet nemen gedeputeerde staten jaarlijks – voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar – een beslissing over de toezichtvorm die gehanteerd wordt voor de twaalf gemeenten en elf gemeenschappelijke regelingen die onder het financiële toezicht van de provincie vallen.

Voor de gemeenten en overige gemeenschappelijke regelingen geldt voor 2010 repressief toezicht. Dit houdt in toezicht achteraf. Wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen dan legt GS preventief toezicht op. Dit houdt in dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hun begroting en de daarop betrekking hebbende wijzigingen vooraf door GS moeten laten goedkeuren.
Provincie:
Tag(s):