dinsdag, 15. december 2009 - 16:30

Behoud van oude kerken

De stichting Oude Gelderse Kerken kan ook in 2010 rekenen op provinciale ondersteuning. Dat is het voorstel dat Gedeputeerde Staten gaan doen aan Provinciale Staten.

De stichting presenteerde haar beleidsplan waarin zij laat zien hoe ze bijdraagt aan het bewaren en -waar mogelijk- het geven van een nieuwe bestemming van het religieus erfgoed in Gelderland. Gedeputeerde Staten gingen akkoord met het plan en willen de gevraagde financiële ondersteuning van ruim 120.000 euro beschikbaar stellen. Provinciale Staten moeten hier nog over besluiten.

De Stichting Oude Gelderse Kerken gaat in haar beleid verder op de lijn van de vorige jaren. Zo organiseert de Stichting jaarlijks een themadag rond herbestemming van religieuze gebouwen. Ook koopt de Stichting kerken op, op verzoek van eigenaren. De Stichting heeft een aantal kerken in haar bezit. Nieuw in het plan is, op verzoek van de provincie, dat de Stichting gaat professionaliseren. Nu werken er vooral zeer enthousiaste en gedreven vrijwilligers. De omvang van de problemen voor religieus erfgoed nemen echter toe. Steeds vaker is er sprake van noodlijdende kerken. Daarom zal professionalisering nodig zijn om samen met vrijwilligers te werken aan een duurzame instandhouding van het religieus erfgoed. .

Gedeputeerde Staten stellen voor om de subsidie voor één jaar toe te kennen. Door de voorgestelde bezuinigingen vanuit het Rijk willen Gedeputeerde Staten zich nu niet vastleggen op subsidies voor meerdere jaren.

De Stichting Oude Gelderse Kerken is een organisatie die bijdraagt aan het bewaren en mogelijk een nieuwe of bestemming geven van religieus erfgoed in Gelderland. Het religieus erfgoed bestaat uit kerken, kerkgebouwen, kapellen, kloosters en andere elementen zoals kerkepaden die met het religieus verleden van Gelderland te maken hebben. De instandhouding hiervan is belangrijk voor het beleven van de historie, de eigen identiteit en de herkenbaarheid van het Gelderse landschap. Kerktorens zijn vaak herkenbare bakens in het landschap. Vaak zijn ze ook een zichtbaar "bewijs" van de geschiedenis van een dorp of regio. In deze verhalen speelt religie een belangrijke rol. Voor het provinciale cultuurhistorische beleid: Belvoir, behoud door ontwikkeling is reglieus erfgoed een speerpunt.
Provincie:
Tag(s):