donderdag, 10. september 2009 - 10:38

Beleggings-portefeuille pensioenfondsen neemt toe

Amsterdam

In het tweede kwartaal van 2009 nam de waarde van de beleggings-portefeuille van Nederlandse pensioenfondsen toe met EUR 25 miljard tot bijna EUR 560 miljard, zo blijkt uit gegevens van De Nederlandsche Bank.

Dit is vooral toe te schrijven aan een positieve herwaardering van de beleggingen als gevolg van gunstige prijsontwikkelingen van financiële activa. Aandelen boekten met EUR 16 miljard de grootste koerswinsten. De herwaarderingen op obligaties en participaties leidden eveneens tot koerswinsten en bedroegen elk iets meer dan EUR 5,5 miljard. De pensioenfondsen deden per saldo bijna EUR 2 miljard aan effecten van de hand. Daarbij was sprake van zeer grote verschuivingen tussen het bezit van obligaties en participatiebewijzen. De pensioenfondsen verkochten voor bijna EUR 75 miljard aan obligaties en kochten voor ongeveer EUR 72 miljard aan participatiebewijzen. Zij breidden hun beleggingen in aandelen met EUR 1 miljard uit. De grafiek laat zien dat ondanks recente gunstige ontwikkelingen de beleggingen van de pensioenfondsen zich nog niet volledig hersteld hebben van de verliezen die door de financiële crisis ontstaan zijn.

Het bezit van pensioenfondsen aan participaties is toegenomen van EUR 139 miljard per eind maart tot bijna EUR 217 miljard per eind juni. Het effect van herwaarderingen is in deze bedragen begrepen. Een nieuwe opzet van het beleggingsbeleid bij twee grote pensioenfondsen was verantwoordelijk voor de massale verschuiving van directe beleggingen in obligaties naar participaties in beleggingsinstellingen. Twee grote pensioenfondsen hevelden ongeveer de helft van hun obligatieportefeuille over naar zogeheten fondsen voor gemene rekening. Dit zijn speciale beleggingsfondsen die door de betreffende pensioenfondsen zijn opgericht om pensioenvermogens te beheren. Hierin zullen in de toekomst ook andere pensioenfondsen kunnen participeren, hetgeen schaalvoordelen kan opleveren. Pensioenfondsen beogen hiermee de efficiëntie van hun beleggingsbeheer te vergroten. De betreffende beleggingsinstellingen hadden per eind juni grotendeels in obligaties herbelegd. De verschuivingen tijdens het tweede kwartaal hebben dan ook voorlopig weinig effect gehad op de uiteindelijke instrumentmix.
Categorie:
Tag(s):