woensdag, 19. augustus 2009 - 10:35

Beleggingsfondsen in de plus

Amsterdam

In het tweede kwartaal van 2009 is het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis, medio 2007, gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank.

Het fondsvermogen nam als gevolg van een waardestijging van de beleggingen van EUR 9,4 miljard en een netto inleg van EUR 1,7 miljard ten opzichte van een kwartaal eerder toe met zeven procent.

De stijging door beide ontwikkelingen was het grootst bij de aandelenfondsen. Het fondsvermogen van de Nederlandse beleggingsfondsen nam daarnaast nog eens met bijna de helft toe door herstructureringen bij twee pensioenfondsen en kwam al met al eind tweede kwartaal uit op EUR 241 miljard.

Het positieve beleggingsresultaat in het tweede kwartaal kwam grotendeels door koerswinsten op aandelen, in lijn met de opgaande beweging van de aandelenbeurs vanaf begin maart (MSCI World: + 15 procent in tweede kwartaal). Het fondsvermogen van de aandelenfondsen nam als gevolg van waardestijgingen van de beleggingen dan ook fors toe (zie grafiek). Hun rendement, waarin naast koerswinsten ook dividendbetalingen zijn meegenomen, kwam uit op 13,6 procent. Ook de obligatieportefeuille van de Nederlandse fondsen nam in het tweede kwartaal toe in waarde (kleine drie procent), vooral door forse koerswinsten op bedrijfsobligaties. Met name obligatiefondsen profiteerden daarvan en behaalden een rendement van 3,7 procent.


De netto inleg in het tweede kwartaal was vooral opvallend bij de obligatiefondsen (twee procent van het fondsvermogen), aangezien deze de negen kwartalen ervoor netto onttrekkingen hadden genoteerd. Ook de inleg in aandelenfondsen was groter dan in voorgaande kwartalen. De instroom kwam voor rekening van de pensioenfondsen, die EUR 1,7 miljard inlegden. Particulieren, die de twee kwartalen ervoor ook al geld uit Nederlandse fondsen hadden gehaald, onttrokken dit kwartaal EUR 0,2 miljard.

Het ABP en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn brachten in het tweede kwartaal een deel van hun beleggingen (samen bijna EUR 71 miljard) onder in hiervoor nieuw opgerichte fondsen. Het aandeel van de participaties in Nederlandse beleggingsfondsen in handen van Nederlandse pensioenfondsen steeg tot ongeveer tweederde.
Categorie:
Tag(s):