dinsdag, 25. augustus 2009 - 21:03

Bevolking Drenthe verandert komende decennia

Regio

De omvang en samenstelling van de bevolking in Drenthe gaat de komende decennia veranderen, zo wijzen prognoses uit. Het aantal inwoners zal tot 2020 blijven toenemen tot ruim 496.000 inwoners. Daarna zal het inwonertal afnemen tot 474.500 inwoners in 2040.

De groei van het aantal huishoudens gaat nog tot 2030 door, maar daarna wordt daarin ook een daling verwacht. Vandaag hebben GS kennis genomen van de Bevolkingsprognose Drenthe 2009. De prognose betreft de periode 2010 – 2040 en gaat in op de demografische ontwikkelingen per gemeente en de provincie in totaal.

De bevolkingsprognose brengt de toekomstverwachting op het gebied van inwoners- en huishoudenontwikkeling in beeld. De provincie en gemeenten gebruiken het als instrument voor planvorming op diverse beleidsterreinen. Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA): “Er staan ons de komende decennia grote veranderingen te wachten. Daarop zullen we de komende jaren gezamenlijk met de gemeenten moeten anticiperen. De bevolkingsprognose is daar een zeer bruikbaar instrument bij.”

De bevolkingsafname wordt in belangrijke mate bepaald door negatieve natuurlijke groei. De sterke toename van het aantal ouderen leidt tot meer sterfte. Het aantal geboorten zal met ongeveer 20% afnemen. Deze negatieve natuurlijke groei zal na 2020 niet meer gecompenseerd worden door migratie.

Als gevolg van veranderingen in leeftijdsopbouw zal het aandeel ouderen in de bevolking gaat stijgen van 18% naar 30%. Het aantal scholieren zal in omvang gaan afnemen met bijna 20%.

Ondanks afname van het aantal inwoners na 2020 zal het aantal huishoudens in Drenthe tot 2030 groeien door toename van het aantal kleine huishoudens. Vooral het aantal alleenstaande huishoudens zal toenemen en het aantal paren, samenwonend met of zonder kinderen, zal afnemen. In 2030 zal Drenthe ruim 228.000 huishoudens tellen. Daarna zal dit aantal afnemen tot 223.600 huishoudens in 2040.
Provincie:
Tag(s):