zondag, 1. november 2009 - 21:45

Bewoners Donderberg krijgen overlastkaarten

Roermond

Samen met de gemeente Roermond, stichting Wel.Kom en woningbouwvereniging Wonen Zuid gaat de politie het contact met de bewoners van de Roermondse wijk de Donderberg intensiveren. Zo hebben alle bewoners zondag 1 november een flyer ontvangen. In de flyer worden de bewoners opgeroepen om onraad of overlast in de wijk te blijven melden bij de politie. Zij kan dan snel en direct actie ondernemen in de wijk, aldus de politie zondag.

Uit gesprekken met de wijkbewoners en andere instanties die in de wijk actief zijn is gebleken dat de meeste overlast wordt veroorzaakt door vernielingen, drugsgebruik, vervuiling en geluidsoverlast. Als de politie een van deze vier zaken zelf, of dankzij een tip van een wijkbewoner, constateert zal zij ingrijpen. Via posters die op verschillende plaatsen in de wijk worden opgehangen wordt deze werkwijze toegelicht. Overtreders krijgen een boete. De agenten, die in de wijk aan het werk zijn, gaan uiteraard ook het gesprek aan met buurtbewoners en met jongeren op straat. Ze delen overlastkaarten uit die bewoners kunnen gebruiken om, eventueel anoniem, een probleem te melden bij de politie. De wijkagenten spelen een centrale rol bij deze aanpak.

Bewoners worden al langer gestimuleerd om tips en ideeën te melden bij de verschillende instanties. Met deze aanpak wil de politie gerichter reageren op de meldingen. De actie maakt deel uit van een plan waarmee de verschillende partners integraal aan de slag gaan met de veiligheid van Roermond. De insteek is de veiligheid in de wijk. Samenwerking en elkaar daar waar mogelijk helpen komt de veiligheid ten goede. Mensen die de regels overtreden worden daarop door de politie aangesproken en als dat nodig is bekeurd. Daarnaast is er een wijkteam opgestart. In dit wijkteam is naast de gemeente en de politie ook de woningbouwvereniging en de stichting Wel.kom actief. Het doel van dit team is om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wijk en door intensief contact met de bewoners de activiteiten van de verschillende instanties beter te laten aansluiten bij de behoeftes van deze bewoners.
Provincie:
Tag(s):