woensdag, 16. december 2009 - 11:27

Bij gemeente Amersfoort dreigt dit jaar financieel tekort

Amersfoort

De gemeente Amersfoort lijkt dit jaar af te stevenen op een financieel tekort. Het college voorspelt een tekort van 3,2 miljoen aan de gemeenteraad.

Dit staat in de Herfstbrief, die een voorbode is van de verwachte jaarrekening. Dit is voor het college een zware tegenvaller. Er worden nu maatregelen getroffen om het dreigende tekort te voorkomen.

Wethouder Jelle Hekman van financiën stelt dat “alle zeilen bijgezet moeten worden”.

“Zoals we weten zit Amersfoort financieel in zwaar weer. De komende jaren, maar blijkbaar ook al in 2009. Normaal kunnen we het geld voor plannen die nog niet uitgevoerd zijn, meenemen naar het volgende jaar. Dat zal over 2009 niet geheel lukken.”

De tekorten kennen verschillende oorzaken. Zo is de gemeente steeds realistischer gaan ramen, waardoor minder ruimte is in budgetten, zodat ook eerder tekorten ontstaan. De economische crisis is een andere belangrijke oorzaak, waardoor er minder economische groei is en meer mensen gebruik maken van een uitkering. De vermindering van woningbouw in de stad leidt tot minder inkomsten voor de gemeente. Omdat er minder wordt gebouwd, ontvangt de gemeente ook minder bouwleges. Geldstromen vanuit het rijk verminderen, ook dat veroorzaakt tekorten bij de gemeente.

Lopende het jaar 2009 voorzag de gemeente dat een aantal plannen en projecten waarvoor geld was gereserveerd, niet in 2009 zouden plaatsvinden. Normaal gesproken wordt dan besloten het geld over te hevelen naar het volgende jaar. Dit keer gaat dat niet geheel lukken. Er lag voor 13,4 miljoen aan plannen en projecten om over te hevelen naar 2010. Maar daar is maar 10 miljoen voor beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):