vrijdag, 27. november 2009 - 14:15

Bijna botsing vliegtuigen bij Maastricht Aachen Airport

Maastricht

In augustus 2007 heeft zich boven het luchtruim rond Maastricht Aachen Airport een bijna-botsing voorgedaan tussen twee vliegtuigen. Dit meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid vrijdag.

Bijna-botsing
De toestellen, een Fokker 50 met 2 bemanningsleden en 18 passagiers en een éénmotorige Harvard met alleen een piloot aan boord, passeerden elkaar op een in de luchtvaart ontoelaatbare afstand van 260 meter.

Slecht te verstaan
Dit kwam omdat de verkeersleider de registratie van het Harvard toestel moeilijk kon verstaan als gevolg van achtergrondlawaai van het vliegtuigje en een slechte ontvangst van het radiosignaal en zelf interpreteerde dat het om een helikopter moest gaan.

Toestemming
Tijdens de instrumentnadering van Fokker 50 voor baan 21, vroeg de bestuurder van het Harvard toestel toestemming om, van oost naar west, door het plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied Maastricht te vliegen. Dit verzoek werd toegestaan waaraan de opdracht werd toegevoegd in eerste instantie ten oosten van het vliegveld en vrij van het eindnaderingsbeen van baan 21 te blijven. De ontvangst van dit bericht werd door de bestuurder van het Harvard toestel bevestigd.

Desondanks naderden beide vliegtuigen elkaar tot op een afstand van ongeveer 260 meter, op vrijwel gelijke hoogte. Als gevolg van de weersomstandigheden zagen beide bemanningen elkaar niet.

Het ernstig incident kon ontstaan omdat ten onrechte werd aangenomen dat Harvard toestel een helikopter was. Hierdoor werden de voorschriften voor een bijzondere VFR vlucht niet juist toegepast en werden de prestaties van dat vliegtuig niet juist ingeschat en de minimale veilige vliegafstand niet adequaat toegepast.

Vanwege de weersomstandigheden beschikte de bestuurder van het Harvard toestel niet over voldoende visuele aanknopingspunten voor een juiste inschatting van zijn positie ten opzichte van het vliegveld en het andere vliegtuig.
Provincie:
Tag(s):