zaterdag, 26. september 2009 - 22:53

Binnenkort rampenoefening in veiligheidsregio Drenthe

Regio

Op een nog onbekende datum in de periode tussen nu en 24 oktober 2009 organiseert de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) bij wijze van test een rampenoefening in de veiligheidsregio Drenthe. Deze test is een verrassing voor de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de regio. De precieze datum en het rampenscenario blijven tot het laatste moment geheim. Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van de gemeenten in de veiligheidsregio zal plaatsvinden.

Tijdens de test worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp. Daarop moeten zij gezamenlijk een rampenbestrijdingsorganisatie neerzetten en beslissingen nemen om de gesimuleerde ramp te bestrijden. Het gaat hierbij niet om de operationele diensten, maar om de (gemeente)bestuurders en leidinggevenden die deelnemen aan de test. Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. De Inspectie OOV bekijkt daarom of de hulpverleningsdiensten van alle regio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden. De veiligheid in de regio blijft tijdens de oefening uiteraard gewaarborgd. Als er zich groot ongeval of een echte ramp voordoet in de veiligheidsregio Drenthe, dan kan de oefening geheel of gedeeltelijk worden afgeblazen.
Provincie:
Tag(s):