donderdag, 12. november 2009 - 9:11

Borssele krijgt veiligere toegangsweg

Borssele

Waterschap Zeeuwse Eilanden geeft tijdens de ledenvergadering van de dorpsraad Borssele op 16 november informatie over het aanpassen van onder andere de Kaaiweg nabij de kern Borssele.

Deze toegangsweg tot de kern moet beter en veiliger worden. Daarvoor wordt langs een deel van de weg een vrijliggend fietspad aangelegd.

De veiligheidszone rondom de kerncentrale in de gemeente Borsele wordt uitgebreid. Hierdoor zijn de Wilhelminahofweg en een deel van de Zeedijk niet meer toegankelijk, waardoor de bereikbaarheid van het dorp Borssele verslechterd. Ander wegen worden hierdoor zwaarder belast, terwijl ze niet zijn ingericht om meer verkeer te dragen.

Het waterschap wil daarom de Kaaiweg verbeteren door deze te verbreden, een vrijliggend fietspad langs een deel van de weg aan te leggen en deze aan te laten sluiten op een nieuw kruispunt op de Europaweg.

Op de Weelhoekweg van de Kaaiweg tot aan de Wilhelminahofweg komen fietsstroken. Het is ook de bedoeling om de Ossenweg (tussen de Weelhoekweg en Kaaiweg) en de Weelhoekweg (tussen de Ossenweg en Wilhelminahofweg) af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Deze maatregel moet het gebruik van de vernieuwde Kaaiweg stimuleren.

Alle maatregelen worden tijdens de bijeenkomst via tekeningen uitgelegd. Daarbij komen planning en overlast ook aan bod. Belanghebbenden zijn om 19.45 uur welkom in Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele. Na het officiële gedeelte van de dorpsraad is het tussen 20.00 en 20.30 uur mogelijk om de tekeningen van de plannen te bekijken.

Waterschapsmedewerkers zijn aanwezig om de plannen toe te lichten. Tussen 20.30 en 21.00 uur kunnen mensen nog eens vragen stellen.

Het ministerie VROM, gemeente Borsele, provincie Zeeland, Zeeland Seaports, EPZ en het waterschap werken samen aan dit project. Het project wordt voor de helft gesubsidieerd door VROM. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2010 met de werkzaamheden te beginnen.
Provincie:
Tag(s):