maandag, 7. september 2009 - 21:18

Bouw dorpshuis Koekangerveld begonnen

Koekangerveld

De bewoners van Koekangerveld zijn zaterdag gestart met de bouw van hun nieuwe dorpshuis. Tijdens de plechtigheid werd ook bekend gemaakt aan welke aannemer de bouw is gegund en werd het contract hiervoor ondertekend.

Na drie jaar van voorbereidingen is afgelopen zaterdag de bouw van het nieuwe dorpshuis in Koekangerveld begonnen.
Onder de ogen van enkele tientallen belangstellende dorpsbewoners, vrijwilligers en genodigden verrichtte wethouder A. Damming van gemeente de Wolden de ceremoniële handeling door letterlijk de eerste schop in de grond te steken. Deze schop zal straks –met inscriptie- als aandenken aan deze periode in het nieuwe dorpshuis worden bewaard.

Tevens werd bekend gemaakt dat de bouw is gegund aan aannemer Rob Wolswinkel uit Koekangerveld. Terwijl het graafwerk feitelijk al begonnen was, is het contract door bestuur en aannemer getekend. Hierin is overeengekomen dat Wolswinkel het dorpshuis casco zal neerzetten. De verwachting is dat dit binnen 3 maanden gerealiseerd zal zijn.
Omdat bij een project als dit de dorpsbewoners ook zelf een substantiële bijdrage moeten leveren, is ervoor gekozen om het gebouw daarna in de winter zelf verder af te bouwen. Dit zal gebeuren door de vele dorpsbewoners die zich in het voorjaar als vrijwilliger hebben aangemeld.
De eigen bijdrage van de dorpsbewoners wordt niet alleen geleverd in de vorm van arbeidsuren, maar ook door de inbreng van materiaal, goederen en geld. In het najaar zal daarom nog een grote actie worden gestart om hiervoor sponsors te werven.

Een onverwacht hoogtepunt van deze ochtend was de schenking van de oude schoolbel. Wethouder Damming overhandigde de schoolbel, die hij sinds de sluiting van de school zorgvuldig had bewaard, aan voorzitter Christel Vandermaelen. De schoolbel die al stamt uit 1930, toen de eerste school in Koekangerveld verrees, zal een prominente plek krijgen in het nieuwe dorpshuis.
Provincie:
Tag(s):