vrijdag, 4. september 2009 - 14:12

Bouw nieuw stadion BV Veendam een stap dichterbij

Veendam

De stuurgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een nieuw multifunctioneel stadion voor BV Veendam heeft donderdag enthousiast ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek, dat het Bureau Stadion Advies schreef in opdracht van de gemeente Veendam. Daarmee is de realisatie van het stadion een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Het voorliggende ontwerp is een doorontwikkeling van het oorspronkelijke “banaan concept”, waarbij de lange zijde tegenover de hoofdtribune diverse publieke en commerciële functies zal herbergen. Commerciële partijen en de BV Veendam reageren enthousiast op het unieke en slimme ontwerp.

Uit het onderzoek blijkt dat een locatie langs de Rijksweg N33 de meest optimale plek is om tot stadionbouw over te gaan. Het voldoet aan alle gestelde criteria. Qua potentie en ontwikkeling voldoet het eveneens aan de gestelde en gewenste voorwaarden. Ook in financieel opzicht biedt het stadionproject daar goede perspectieven.

Nu de stuurgroep het haalbaarheidsonderzoek heeft omarmd, wordt de rapportage voorgelegd aan het college van B&W van de gemeente Veendam en het bestuur van de BV Veendam en wordt samen met Bureau Stadion Advies het vervolgtraject bekeken.
Provincie:
Tag(s):