donderdag, 10. december 2009 - 15:02

Bouwbedrijven steeds zuiniger op personeel

Bouwbedrijven blijken opvallend optimistisch over de nabije toekomst. Een ruime meerderheid van de onderzochte ondernemingen ziet de winst volgend jaar stijgen of in ieder geval gelijk blijven.

Bouwbedrijven gaan steeds zuiniger om met hun personeel. Ondanks de crisis zijn de bedrijven het afgelopen jaar in beperkte mate overgegaan tot het reduceren van het aantal werknemers.

Uit internationaal onderzoek van KPMG onder ruim 100 bouwondernemingen in dertig landen blijkt dat slechts 9% van de bedrijven heeft gesneden in het personeelsbestand. Wel blijken de bedrijven een aantal andere maatregelen te hebben genomen om de personeelskosten terug te brengen, zoals het verlagen van salarissen, het reduceren van het aantal werkuren en het stimuleren van onbetaald verlof.

Van de onderzochte bedrijven heeft 28% geen enkele maatregel op het gebied van personeel overwogen. Ook het komend jaar verwachten de meeste bedrijven niet over te gaan tot een reductie van personeel. Slechts 35% verwacht de komende twaalf maanden over te gaan tot een afvloeiing van werknemers.
Provincie:
Tag(s):