woensdag, 15. juli 2009 - 9:37

Bouwstop Damkerk Hoogezand opgeheven

Hoogezand

De opgelegde bouwstop voor de Damkerk in Hoogezand is op 14 juli 2009 opgeheven. Voor de bouwactiviteiten die in afwijking van de verleende bouwvergunning werden uitgevoerd op het adres Hoofdstraat 2-4 had de gemeente op 2 juni 2009 een bouwstop opgelegd.

Nadat de bouwstop is ingesteld is onderzocht of het gebouwde c.q. het gesloopte gelegaliseerd kon worden. Er is advies ingewonnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Monumentencommissie en stichting Libau (welstandsadvies). Onder voorwaarden zijn de monumentenvergunning en de reguliere bouwvergunning daarop gewijzigd, gedateerd op 14 juli 2009. De ten onrechte gesloopte kozijnen uit de westgevel van het Vonkgebouw worden teruggeplaatst. Voor de sloop van de kozijnen was geen vergunning afgegeven.

Nu het ten onrechte gesloopte wordt teruggeplaatst en de wijziging van de monumentenvergunning en de reguliere bouwvergunning is geregeld, is er geen reden meer de bouwstop langer voort te laten bestaan. Die is daarom dinsdag opgeheven. De gewijzigde vergunningen zijn dinsdag verzonden.
Provincie:
Tag(s):