vrijdag, 25. september 2009 - 14:03

Brandveiligheid studentenpanden schiet tekort

Den Haag

De brandveiligheid van studentenpanden moet beter. Dat schrijft minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat daarom samen met gemeenten, brandweer, verhuurders en studentenorganisaties er voor zorgen dat er betere voorlichting komt om verhuurders en studenten bewuster te maken van de brandveiligheid van het pand.

In opdracht van de minister heeft de VROM Inspectie een enquete onder 648 studenten gehouden en een inspectie van 95 panden. Hieruit blijkt dat de brandveiligheidssituatie matig tot onvoldoende is. Met name bij particuliere eigenaren, die tweederde van de studenten huisvesten, is de brandveiligheid onvoldoende. Ook de kennis van studenten over brandveilig wonen schiet tekort.

De VROM Inspectie gemeenten stimuleren om specifieke maatregelen voor de brandveiligheid van studentenpanOm het effect van de voorgestelde maatregelen te meten heeft de minister besloten om in 2012 een herhalingsonderzoek naar de brandveiligheid van studentenhuisvesting uit te voeren.
Provincie:
Tag(s):