maandag, 14. december 2009 - 16:03

Brandweer Eindhoven houdt actie Veilig Thuis

Eindhoven

Brandweer Eindhoven houdt op donderdag 17 december aanstaande de actie ‘Veilig Thuis’. Brandweermannen en –vrouwen inventariseren in de Eindhovense wijken, aan de hand van vragenlijsten, of brandveiligheid leeft bij de mensen thuis. Dit meldt de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant maandag.

Het belangrijkste doel van die dag is om te zien wat inwoners van Eindhoven zelf doen om de brandveiligheid van hun woning te vergroten én om hen te stimuleren zelf maatregelen te treffen. De medewerkers van Brandweer Eindhoven bezoeken zowel koopwoningen als huurwoningen.

De brandweermannen en –vrouwen stellen aan de deur een aantal vragen, bijvoorbeeld of er een rookmelder is huis hangt, of er een blusmiddel aanwezig is, of er wel eens nagedacht is over een vluchtplan, etc. Zo kunnen ze in korte tijd veel woningen bezoeken en ontstaat er een aardig beeld van de brandveiligheid in de Eindhovense woningen.

Herkenbaarheid
De medewerkers van Brandweer Eindhoven zullen gekleed zijn in hun zogenaamde ‘uitrukpak’. Dit is kleding die zij ook dragen bij een daadwerkelijke operationele inzet.

De brandweermannen en -vrouwen bezoeken de woningen wel, maar komen niet verder dan de voordeur. Zij zullen dus niet binnenkomen. De actiedag wordt uiterlijk om 20.30 uur afgesloten.

Follow up
Tijdens het gesprek kunnen de bewoners vragen stellen en er zal foldermateriaal uitgedeeld worden. Mensen die niet bezocht worden of die na een bezoek van de brandweer nog vragen hebben, kunnen contact opnemen met de brandweer, telefonisch of via de website www.brandweer.nl/zuidoost-brabant.nl. Hier kan men ook voor specifiek foldermateriaal terecht.

Veilig Uit
Naast deze ‘nieuwe’ actie Veilig Thuis, houdt de brandweer de actie ‘Veilig Uit’. Doel van deze actie is het bereiken van veiligheid in Eindhoven en het bewust maken van ondernemers van de verantwoordelijkheid die zij hierbij hebben. De resultaten van deze actie worden vrijdag bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):