woensdag, 16. september 2009 - 19:52

Budget voor succesvol meedoenbeleid verdubbeld

Assen

Het Meedoenbeleid van de gemeente Assen voor de ondersteuning van mensen met een laag inkomen is een succes. Dat blijkt uit de evaluatie over de afgelopen twee jaar. Het aantal gezinnen met kinderen, ouderen en chronisch zieken dat van de regelingen uit het meedoenbeleid gebruik maakt is in deze periode verdubbeld. Het Asser college stelt daarom voor het beleid in 2009 en 2010 voort te zetten en uit te breiden. Hiervoor is twee keer zo veel geld nodig.

Uit de evaluatie van het Meedoenbeleid blijkt dat meer gezinnen met kinderen gebruik maken van de regelingen. Hierdoor kunnen kinderen sporten, muzieklessen volgen, mee op schoolreis en schoolspullen aanschaffen. Met name de Meedoenpremies voor kinderen in het Voortgezet Onderwijs laten een grote stijging zien van 69 in 2007 naar 573 in 2008.De PC en Internet regeling is populair. In de afgelopen twee jaar hebben ruim 320 gezinnen de beschikking gekregen over een PC. Ook betaalt de gemeente voor 237 gezinnen een internetaansluiting. Het aantal Meedoenpremies voor ouderen en chronisch zieken is gestegen van 445 in 2007 naar 1033 in 2008.

Voor de periode 2009 en 2010 wil het college het Meedoenbeleid uitbreiden. Zo wil het college een collectieve ziektekostenverzekering invoeren voor alle Assenaren met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Mensen die aan de collectieve verzekering meedoen krijgen bovendien hun eigen risico gecompenseerd. Ook de mogelijkheid om een langdurigheidstoeslag aan te vragen wordt verruimd van 100% naar 120% van het bijstandsniveau.

Mensen die een beroep doen op bijzondere bijstand voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen zoals koelkasten of wasmachines kunnen in de toekomst deze vergoeding als gift krijgen. Tot nu toe was er sprake van een lening. Wel moeten ze kunnen aantonen dat het apparaat kapot is.

Om het bereik van de regelingen voor mensen met een laag inkomen te vergroten komt er een formulierenbrigade. Deze brigade helpt mensen bij het aanvragen van voorzieningen en invullen van de benodigde formuleren

Door de uitbreiding en verruiming van de regelingen voor mensen met een laag inkomen denkt het college voor de jaren 2009 en 2010 ongeveer twee miljoen extra nodig te hebben. Ook is de verwachting dat door de crisis het aantal aanvragen verder zal toenemen. Het college stelt de raad daarom voor om het budget voor het Meedoenbeleid te verhogen van twee naar vier miljoen euro.

De basis van het Meedoenbeleid is vastgelegd in het collegeprogramma en de nota Meedoen Mogelijk Maken. Het college wil dat iedereen meedoet in de stad. Dat betekent dat iedereen ongeacht zijn inkomen volop deel kan nemen aan de samenleving in Assen. Juist in een periode waarin het economisch tegenzit wil het college voorkomen dat mensen met een laag inkomen extra getroffen worden.
Provincie:
Tag(s):