woensdag, 9. december 2009 - 9:58

Burgemeester Brok(Sneek) vertrekt naar Dordrecht

Sneek

Burgemeester drs. A.A.M. Brok van de gemeente Sneek is op dinsdag 8 december door de gemeenteraad van Dordrecht voorgedragen voor het burgermeesterschap van die gemeente. De heer Brok volgt in Dordrecht burgemeester de heer R.J.G Bandell op die in februari 2010 zijn functie neerlegt. Sinds december 2003 is de heer Brok burgemeester van Sneek.

Wanneer de heer Brok officieel benoemd wordt, is nog niet bekend. De voordracht van de gemeenteraad wordt eerst aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en behandeld in de Ministerraad. Na instemming van de Ministerraad draagt de Minister de heer Brok voor bij de Koningin. De benoeming is definitief als het Koninklijk Besluit getekend is.
Provincie:
Tag(s):