donderdag, 3. september 2009 - 9:37

“CO2-uitstoot brand Schoorl gelijk aan jaarlijkse uitstoot 5400 auto’s”

Amsterdam

Bij de bosbrand in de duinen bij Schoorl afgelopen weekend is er anderhalve vierkante kilometer natuurgebied afgebrand. Daarbij is een behoorlijke hoeveelheid CO2 (koolstofdioxide) geproduceerd, die als broeikasgas in de lucht is gekomen.

Wetenschappers van de Vrije Universiteit rekenden uit dat als wordt aangenomen dat de vegetatie in het natuurgebied, dat uit heide en bos bestond, zo’n vijf kilo koolstof per vierkante meter bevatte, waarvan de helft bij de brand de lucht is ingegaan als CO2, dan is er in totaal 3750 ton koolstof vrijgekomen. Dit is gelijk aan 13750 ton CO2. Om dit in een perspectief te plaatsen, deze hoeveelheid is ongeveer evenveel als er jaarlijks vrijkomt bij het rondrijden van 5400 auto’s (15000 km per jaar, 170 g CO2 per km).

Verschil CO2 uitstoot

Er is echter een groot verschil tussen beide vormen van CO2 uitstoot: de CO2 die bij de bosbrand vrijkwam is gedurende dertig tot veertig jaar uit de lucht opgenomen, zodat er over die periode geen netto CO2 vrijkwam. Maar de CO2 uit benzine wordt geput uit fossiele voorraden, waardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht dus wel toeneemt.

Bij bosbranden (maar ook bij bijvoorbeeld houtkachels) wordt dus CO2 geproduceerd dat in de voorgaande tientallen jaren werd opgenomen. De bosbrand maakt dus een cyclus compleet van groei en afbraak. Op deze manier heeft het gebruik van houtkachels dus geen invloed op de CO2 concentratie in de lucht. Ook is het aanplanten van bos in principe een goede maatregel om CO2 uit de lucht te halen, hoewel de opslag van korte duur kan zijn indien een brand het aangeplante bos treft.

Bosbranden zijn een natuurlijk verschijnsel, hoewel ze door menselijk handelen wel vaker voorkomen. De meeste branden komen voor in de tropen en in noordelijke gebieden in Canada en Rusland, maar ze krijgen de meeste aandacht als ze in gebieden woeden waar veel mensen wonen. De afdeling Hydrologie en Geo-milieuwetenschappen (FALW) is gespecialiseerd in het begrijpen van de koolstofcyclus, inclusief de rol van bosbranden hierin.
Categorie:
Tag(s):