woensdag, 28. oktober 2009 - 16:39

College komt met stimuleringspakket voor woningmarkt

Delfzijl

Het college van Delfzijl stelt de raad voor het ‘Stimuleringspakket woningmarkt’ vast te stellen. Hierin staan twee maatregelen om de woningmarkt in Delfzijl op korte termijn een impuls te geven. Het gaat om een lening voor starters die een huis willen kopen en een regeling voor particulieren, die hun huis willen verkopen.

Met een starterslening kunnen starters extra geld lenen bovenop de maximale hypotheek. Deze lening is flexibel en beweegt tot op zekere hoogte mee met de inkomensontwikkeling van het huishouden. De lening zorgt voor meer mogelijkheden voor starters en voor meer doorstroming binnen de woningvoorraad. De maximale bijdrage is 20% van de totale verwervingskosten tot maximaal 40.000 euro bij bestaande bouw en maximaal 50.000 euro in het geval van nieuwbouw.

Inkoopregeling ‘Voorwaarts op de Delfzijlse woningmarkt'

Met de inkoopregeling richt de gemeente een fonds op dat de financiële risico’s draagt voor aan- en verkoop van de huidige woning van particulieren, die van een huis met een waarde tot 157.000 euro overgaan naar een nieuwbouwwoning. In dit fonds participeren de particuliere huiseigenaar, de gemeente en de projectontwikkelaar van de te betrekken nieuwbouwwoning. Door het fonds hebben zij de garantie dat zij niet met dubbele woonlasten komen te zitten. Dankzij deze regeling komen meer woningen aan de onderkant van de markt vrij, waardoor ook starters een kans krijgen. Bovendien maken de oorspronkelijk bewoners een kwaliteitssprong.

De maatregelen hangen samen met nationale crisismaatregelen, zoals de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw 2009’ en de Nationale Hypotheek Garantie.
Provincie:
Tag(s):