donderdag, 23. juli 2009 - 18:01

Computerregeling voor minimagezinnen met schoolgaande kinderen

Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld heeft besloten, dat ge-zinnen, die leven op of rond het bijstandsniveau, met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar in aanmerking kunnen komen voor de aanschaf van een computer.

Aanleiding voor de-ze regeling is een aangenomen amendement door de gemeenteraad van Pro’98. In verband met de inkoop van de computers door de gemeente Barneveld kunnen aanvraagformulieren pas vanaf 1 september 2009 worden opgevraagd bij het Servicepunt Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Barneveld.

Voor het volgen van onderwijs vindt de gemeente Barneveld het belangrijk dat gezinnen met kinderen over een computer beschikken. Niet alleen om huiswerkopdrachten te maken, maar ook voor het sociaal-maatschappelijke functioneren van kinderen. Computervaardigheden zijn ook van belang voor het toe-komstperspectief van kinderen.

Binnen het minimabeleid zijn er diverse mogelijkheden om een computer vergoed te krijgen. Het meest bekend is de regeling duurzame gebruiksgoederen (witgoedregeling) en de langdurigheidstoeslag. Aan-spraak op een computer is in die gevallen pas mogelijk als het gezin 3 jaar of langer van een minimumin-komen leeft. Door de nieuwe regeling komen gezinnen met schoolgaande kinderen direct voor een com-puter in aanmerking.

De computers worden op aanvraag verstrekt (maximaal 1 computer per huishouden). De leeftijd van de kinderen moet liggen tussen 8 en 16 jaar. De inkomens- en vermogensnormen van de bijzondere bijstand zijn van toepassing. Er kan worden gekozen uit een desktop computer of een laptop, beide met printer. Er wordt geen geld beschikbaar gesteld; de computer wordt op het huisadres van de aanvrager afgeleverd.

Aanvraagformulieren niet eerder dan 1 september 2009 beschikbaar
Omdat de gemeente momenteel bezig is met de inkoop van de computers kunnen aanvraagformulieren niet eerder dan 1 september 2009 worden opgevraagd bij het Servicepunt WZI, telefoon 14 0342.
Provincie:
Tag(s):