woensdag, 28. oktober 2009 - 9:02

Controle- en handhavingsplan brandveilig gebruik

Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld heeft een controle- en handhavingsplan brandveilig gebruik vastgesteld. In dit plan wordt beschreven hoe mensen zo snel en veilig mogelijk kunnen vluchten uit een gebouw en hoe (vaak) de brandweer deze vluchtmogelijkheden controleert.

Hoe meer vluchtrisico’s er zijn, hoe vaker er controles plaatsvinden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om (verpleeg)tehuizen, bejaardencentra, woningen met niet zelfredzame bewoners en scholen met kinderen tot 12 jaar.

Veiligheid en handhaving staan in de gemeente Barneveld, evenals in andere gemeenten, hoog op de agenda. Het is vanzelfsprekend, dat hierop wordt gecontroleerd en — als er zaken niet in orde zijn - tegen wordt opgetreden. In 2005 werd daarvoor al de beleidsnotitie “Handhaving brandpreventie” vastgesteld. Met de invoering van het “Besluit brandveilig gebruik bouwwerken” (afgekort tot “Gebruiksbesluit”) is de aandacht verschoven van de vergunningverlening naar de handhaving. Het Gebruiksbesluit verplicht gemeenten tot het vaststellen van een controle- en handhavingsplan brandveilig gebruik. Aan die verplichting voldoet de gemeente Barneveld nu met het vaststellen van dit controle- en handhavingsplan.

De gemeente Barneveld heeft op basis van dit controle- en handhavingsplan berekend welke taken met de huidige personele capaciteit kunnen worden uitgevoerd. Deze berekening toont aan, dat niet alle bouwwerken, die hiervoor in aanmerking zouden komen, kunnen worden gecontroleerd. Daarom treft de gemeente Barneveld een drietal efficiëncymaatregelen: verschillende afdelingen gaan méér en beter samenwerken, door middel van een laptop wordt de duur van het toezicht ingekort en een bonus-malussysteem zorgt voor minder toezichtsoverlast. Het nieuwe controle- en handhavingsplan treedt op 1 januari 2010 in werking; tot die tijd wordt het huidige controle- en handhavingsplan gehanteerd.
Provincie:
Tag(s):