woensdag, 25. november 2009 - 20:43

Controles op illegale slachtingen tijdens Offerfeest

Den Haag

Tijdens het Islamitisch Offerfeest heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) extra aandacht voor het illegaal slachten van schapen en geiten. Dit heeft ministerie van LNV woensdag laten weten

Voorafgaand en tijdens het Offerfeest, dat duurt van 27 tot en met 30 november, richt de aandacht zich op locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er illegaal dieren ritueel worden geslacht.

Alleen in aangewezen slachthuizen mogen dieren gedood worden zonder verdoofd te worden. Het ritueel slachten op bijvoorbeeld een boerderij of in een woning is niet toegestaan. Illegaal slachten kan resulteren in een proces-verbaal.

Het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming mag alleen in geregistreerde slachthuizen onder toezicht van een dierenarts van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De dieren worden zowel voor als na het slachten gekeurd en voorzien van officiële keurmerken in de vorm van stempels.

Om de herkomst van de dieren na te gaan, moeten levende dieren die vervoerd worden naar een slachthuis voorzien zijn van oormerken. Ook zijn er verplichte documenten nodig voor het vervoeren van de dieren. Op deze vervoersdocumenten moet onder andere staan waar de dieren vandaan komen en waar ze naar toe gaan.
Provincie:
Tag(s):