vrijdag, 30. oktober 2009 - 22:35

D66 ziet liever kleine hostels

Den Bosch

De discussie over de hostel voor verslaafden houdt de gemoederen al lange tijd bezig. D66 heeft eerder in de Maaspoort een wijkactie gehouden over de hostelproblematiek. Ook D66 is tot de conclusie gekomen dat hostels voor verslaafden klein moeten zijn. Een hostel moet niet groter zijn dan 10-13 personen. Deze moeten geplaatst worden in woonwijken, maar niet in de buurt van scholen, winkelcentra of bejaardenhuizen.

De belangen van bewoners en mogelijke toekomstige omwonenden zijn zeer belangrijk. Deze belangen moeten zorgvuldig meegewogen worden in de besluitvorming. Het traject dat het College en Raad thans heeft doorlopen is ongelukkig geweest. Burgers zijn niet op een volwassen manier betrokken geweest in het besluitvormingsproces. D66 keurt de gevolgde werkwijze af.

De hostels moeten wel in een in een woonwijk komen. Maar de hostellocaties moeten zorgvuldig gekozen. Binnen de mogelijkheden moet gekozen worden voor locaties die zo 'prikkelarm' mogelijk zijn voor de chronisch verslaafden. De huidige voorgenomen locaties in Hintham en Zuid lijken minder geschikt.
Provincie:
Tag(s):