donderdag, 1. oktober 2009 - 9:10

Delfzijl in 2015: de regievoerende gemeente

Delfzijl

gemeentelijke organisatie van Delfzijl wil zich ontwikkelen tot een regievoerende gemeente. Het college heeft ingestemd met dit voorstel en laat dit verder uitwerken. Op hoofdlijnen betekent de ‘regievoerende gemeente’ een relatief kleine organisatie die functioneert als regievoerder en opdrachtgever.

Op hoofdlijnen betekent de ‘regievoerende gemeente’ een relatief kleine organisatie die functioneert als regievoerder en opdrachtgever. Decentralisatie en vergrijzing liggen aan de basis van deze omslag. De gemeente moet met minder — personeel en geld - meer doen en is daardoor genoodzaakt anders te werken. Naast goede samenwerking met buurgemeenten houdt dit voor Delfzijl in dat beleidsontwikkeling, uitvoering, en beheer anders opgezet moeten worden.
Provincie:
Tag(s):