dinsdag, 1. december 2009 - 14:37

Dirk Willems nieuwe directeur provincie Utrecht.

Utrecht

Algemeen directeur en gemeentesecretaris Dirk Willems van de gemeente Lelystad wordt met ingang van 1 februari 2010 directeur bij de provincie Utrecht.

Na ruim acht jaar Lelystad kiest hij voor het directeurschap bij de provincie Utrecht. In Lelystad stond hij aan de wieg van de organisatieverandering

'De Burger Centraal'.

De nieuwe directeur maakt deel uit van de concerndirectie en is samen met de andere drie directeuren van de provincie Utrecht integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie. De aandachtsgebieden zijn beleidsintegratie, externe dienstverlening en (externe) bestuurlijke positionering. Daarnaast stuurt hij een aantal afdelingen en concernprojecten- en programma's aan.

Dirk Willems (54) heeft een brede overheidsachtergrond. Voor Lelystad was hij zes jaar algemeen directeur bij de gemeente Opsterland. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij de gemeenten Amersfoort en Harlingen. De heer Willems was ook jarenlang bestuurslid van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.
Provincie:
Tag(s):