donderdag, 24. september 2009 - 22:22

Disciplinair en strafrechtelijk onderzoek naar medewerker politie

Gelderland-Zuid

De korpsleiding van de politie Gelderland-Zuid heeft besloten een disciplinair onderzoek in te stellen naar een medewerker van het korps. Voor de duur van het onderzoek is deze medewerker buiten functie gesteld en is de toegang tot alle dienstgebouwen en –terreinen ontzegd.

Daarnaast is ook een strafrechtelijk onderzoek gestart en is de medewerker maandagmiddag aangehouden.

Het disciplinair en strafrechtelijk onderzoek richten zich op een vermoeden van ernstig plichtsverzuim dat bestaat uit valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking. De onderzoeken worden uitgevoerd door het Bureau Interne Onderzoeken van de politie Gelderland-Zuid.

De medewerker is na zijn aanhouding in verzekering gesteld. Na verhoor is de medewerker dinsdagmiddag heengezonden.
Provincie:
Tag(s):