dinsdag, 24. november 2009 - 19:50

Doorstart Blauwestad dichtbij

Groningen

De provincie Groningen en Ontwikkelingsmaatschappij De Blauwe Stad CV/KHE hebben definitief overeenstemming bereikt over de ontbinding van de publiek-private samenwerking in het project Blauwestad. Deze stap maakt een doorstart van Blauwestad mogelijk.

De provincie neemt nu samen met de nieuwe gemeente Oldambt de verdere ontwikkeling van Blauwestad op zich. De partijen volgen hiermee het advies op van de commissie Alders-Bakker-Doets. Deze commissie constateert dat door de crisis in de financiële wereld en de daaruit voortvloeiende stagnatie in de woningmarkt de verkoop van kavels flink tegenvalt. Daarom is het niet meer verantwoord het project te laten trekken door de overheid samen met slechts één private partij.
Provinciale Staten bepalen op 16 december a.s. of zij akkoord gaan met de ontbinding van de samenwerking en de bijbehorende overeenkomst.

Blauwestad - begonnen als particulier initiatief - heeft als belangrijkste doel het versterken van de leefbaarheid van het gebied Oldambt. Het omvat de aanleg van een groot meer (800 ha), nieuw natuurgebied (350 ha), recreatievoorzieningen en de bouw van 1480 woningen in het hogere segment. De komst van Blauwestad heeft inmiddels geleid tot een nieuwe impuls in het gebied, o.a. de vestiging van ca. 40 nieuwe ondernemingen en de komst van ca. 130 structurele arbeidsplaatsen. Helaas blijft de verkoop van kavels achter. Daardoor duurt de uitvoering langer en moet er voor een veel langere periode financiering voor het project beschikbaar zijn.
Provincie:
Tag(s):