donderdag, 10. december 2009 - 21:57

Dorpshuis De Spiker en Oek film krijgen geld

Regio

De provincie Drenthe werkt samen met haar gebiedspartners aan het levendiger maken van het platteland. In dat kader heeft de Gebiedscommissie Hunze, hierin zijn de gebiedspartners vertegenwoordigd, ingestemd met een financiële bijdrage aan de vernieuwing van het dorpshuis De Spiker te Nieuw-Annerveen en aan de Oek-film, een film over het leven van de hunebedbouwers.

Het dorpshuis zal uitgebreid, aangepast en gemoderniseerd worden om betere mogelijkheden te creëren in het multifunctionele gebruik. Een multifunctionele accommodatie is een wens van de dorpsgemeenschap. De accommodatie betreft een dorpshuis en een school. Er wordt onder andere een ruimte gecreëerd voor de Historische Vereniging en er wordt een mindervalidentoilet aangelegd. De provincie Drenthe stelt een subsidie beschikbaar van
€ 25.000,-

De Oek-film is een speelfilm over het leven van de hunebedbouwers aan de hand van de belevenissen van het jongetje Oek. De film heeft een educatief karakter en wordt vertoond op scholen. Ook is de film geschikt voor het opnemen in de recreatieprogramma’s van campings. Oek is bedacht door Hein Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum. Bij de realisatie van de film zijn meer dan zestig personen en ook veel instellingen betrokken. De provincie Drenthe draagt € 5000,- bij aan de film.
Provincie:
Tag(s):