dinsdag, 10. november 2009 - 21:47

Drenthe opent eerste klimaatbos

Hollandscheveld

Gedeputeerden Tanja Klip en Rein Munniksma en de directeur van Nationaal Groenfonds Walter Kooy hebben dinsdag het eerste klimaatbos in Drenthe geopend. Zij hebben de laatste plank geslagen in de toegangsbrug naar het nieuwe bos in Hollandscheveld. Het bos is aangelegd met subsidies van beide partijen. De brug symboliseert het samenspel tussen particulieren en overheden, tussen provincie en Nationaal Groenfonds, tussen heden en toekomst. Met de aanleg van 150 ha nieuw bos per jaar wil de provincie inspelen op klimaatveranderingen.

De nieuwe bossen leggen CO2 vast in de bodem en het hout. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe natuur, recreatiemogelijkheden, houtproductie en ons woon- en werkmilieu. Door bestaande bossen en natuurgebieden robuuster te maken en goed met elkaar te verbinden, ontstaat bovendien een netwerk waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen.

Door de subsidies voor nieuwe bossen en de Natuurschoonwet is de aanleg van bossen in Drenthe financieel en fiscaal aantrekkelijk. Het klimaatbos in Hollandscheveld is het bloeiende resultaat van de samenwerking tussen de particuliere eigenaar en de verschillende partijen die de bosaanleg financieel mogelijk maken. Nationaal Groenfonds stimuleert de aanleg van nieuwe bossen vanuit het Bosklimaatfonds. De provincie vult dit aan met een bijdrage voor het beheer van klimaatbossen.

Al eerder legden particulieren in Drenthe 2.500 ha nieuw bos aan. Een groot deel van deze projecten ontving voor de CO2-vastlegging een financiële bijdrage uit het Bosklimaatfonds. Nieuw is dat de provincie geld beschikbaar heeft gesteld aan Nationaal Groenfonds om deze bijdrage aan te vullen met een beheervergoeding van maximaal € 5000,- voor de komende jaren. Deze bijdrage is alleen mogelijk in combinatie met de Drentse subsidieregeling voor bosaanleg en inkomstenderving.
Provincie:
Tag(s):