vrijdag, 11. december 2009 - 21:40

Drenthe pakt verrommeling landschap aan

Regio

Gedeputeerde staten van Drenthe zetten samen met de Drentse gemeenten in op de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. Zij stellen een bedrag van 474.000 euro beschikbaar voor de inpassing van drie bedrijventerreinen en voor het opnieuw inrichten van drie landschapsprojecten. De verantwoordelijke gedeputeerden Anneke Haarsma en Rein Munniksma geven met de uitvoering van deze projecten invulling aan één van de speerpunten uit het collegeprogramma.

De gemeenten Aa en Hunze, Coevorden en Noordenveld hebben zich gemeld om een bedrijventerrein als pilot in te zetten voor een betere landschappelijke inpassing. RO-gedeputeerde Anneke Haarsma: “Uit een onderzoek naar de kwaliteit van bedrijventerreinen bleek dat inwoners van Drenthe de invloed van bedrijventerreinen op het landschap als grootste zorg van verrommeling zien. De gemeenten gaan met de aanpak van de bedrijventerreinen Gasselternijveen, Schoonoord en De Westerd in Peize het aanzicht van deze terreinen beter in samenhang met het landschap vormgeven. Op deze wijze wordt de ruimtelijke kwaliteit versterkt en komen we tegemoet aan de wensen van onze inwoners.”

Gedeputeerde Munniksma ziet volop kansen om met de landschapsprojecten in de gemeenten Tynaarlo en Westerveld de samenhang tussen de dorpen en de omliggende gebieden te vergroten. “Projecten als in deze gemeenten zijn prachtige voorbeelden van landschappelijke kwaliteitsverbetering. Bij projectplan ‘Herstel landschapselementen Tynaarlo’ wordt naast het tegengaan van verrommeling de herkenbaarheid van het esdorpenlandschap vergroot. In het landschapsproject Wapse worden onder meer de karakteristieke elementen op het boerenerf hersteld en bij het project ‘Brink en erf Taarlo’ gaat het om de samenhang en eenheid van de brink en de omgeving”.

Met de uitvoering van deze projecten wordt verspreid over heel Drenthe stevig ingezet om de verrommeling aan te pakken. De projecten worden uitgevoerd in de periode 2010-2012. Het Omgevingsplan Echten fase II en deeltraject Blik-Klaassen van het Schoonebeekerdiep staan op de reservelijst.
Provincie:
Tag(s):