dinsdag, 27. oktober 2009 - 19:59

Drenthe zet breed in op sport en beweging

Regio

Drenthe wil zich de komende jaren ontwikkelen als een provincie waarin sport en beweging een belangrijke rol spelen.

Met de presentatie van ‘Drenthe 2028, het Drents Olympisch Plan’ moet in de provincie een brede beweging in gang worden gezet, waarbij met de inzet van sport het omgevingsbeleid en de economische structuur worden versterkt. Het college van GS vraagt provinciale staten in te stemmen met deze ambitieuze plannen waarin overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en alle inwoners hun eigen rol gaan spelen.

Cruciaal om van ‘Drenthe 2028’ een succes te maken is de realisatie van een sportlandschap dat wordt bepaald door vijf grote zogeheten Beweegparken waarin top- en breedtesport elkaar ontmoeten. Zoveel mogelijk mensen worden uitgedaagd om in beweging te komen én om topsportfaciliteiten te ontwikkelen. De parken zijn gekoppeld aan steden en grootschalige recreatievoorzieningen op het platteland en door middel van routenetwerken met elkaar verbonden. Ze moeten duurzaam zijn en gemakkelijke toegankelijk voor grote groepen mensen.

Naast de vijf Beweegparken komen er op dorps- en wijkniveau Beweegbuurten, waarin de Brede School bet middelpunt is. Op het terrein van onderwijs, sport, gezondheidszorg, welzijn, cultuur en andere vormen van educatie wordt optimaal samengewerkt.

Wat de sporten betreft richt ‘Drenthe 2028’ zich in de eerste plaats op vijf A-sporten en even zoveel B-sporten. De eerste groep is gekoppeld aan de Beweegparken. Het gaat dan om wielrennen, atletiek, triatlon met een link naar outdoorsport, hippische en motorsport. De B-sporten hebben een rechtstreekse verbinding met een regio of regionale ontwikkeling, te weten korfbal en tennis in de regio zuidwest, handbal en schietsport in zuidoost en beachvolleybal in regio noord. Wat het aangepast sporten betreft, heeft Drenthe zich bewezen als organisator van grote evenementen. Die worden per definitie in samenhang georganiseerd en om die reden wordt aangepast sporten niet apart benoemd. Overigens mag de sportkeuze geen belemmering zijn en is er voldoende ruimte voor sporten die niet onder de eerder genoemde categorieën vallen.

Aanleiding van ‘Drenthe 2028’ is het nationale Olympisch Plan dat moet leiden tot een officiële kandidaatstelling voor de Spelen van 2028. Het nu gepresenteerde plan is de Drentse bijdrage aan het Nationaal Olympisch Plan en is tot stand gekomen dankzij de medewerking van meer dan honderd mensen die deskundig zijn op een gebied binnen of gerelateerd aan sport. Het is gebaseerd op sterke Drentse waarden als samenwerking, gelijkwaardigheid, gedragen door de samenleving en een sterk organisatievermogen.

Vertegenwoordigers van eerder genoemde partijen zullen komend jaar de Drents Olympische Alliantie ondertekenen, waarin afspraken worden gemaakt over welke bijdrage een ieder gaat leveren. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de nieuwe rollen- en takenverdeling van de verschillende overheden die de komende periode vorm moet krijgen. In 2010 worden verder afspraken gemaakt en vinden afstemmingsgesprekken plaats met sportbonden, de andere noordelijke provincies en tal van organisaties.

‘Drenthe 2028, het Drents Olympisch Plan’ moet worden beschouwd als een ambitiedocument. Als aanjager van het plan ziet de provincie het als haar taak om er voldoende draagvlak voor te verwerven. De uitvoering ervan moet gezamenlijk gebeuren door gemeenten, sportorganisaties, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Provincie:
Tag(s):