maandag, 7. september 2009 - 21:13

Drentse gemeenten in actie tegen voortijdig schoolverlaten

Regio

In de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden Drenthe en Tynaarlo is maandag de actieweek tegen het voortijdig schoolverlaten van start gegaan. De gemeenten willen ervoor zorgen dat zo veel mogelijk jongeren van het vmbo succesvol overstappen naar het mbo. Mbo-ers die vorig zijn uitgevallen worden gestimuleerd om opnieuw in te schrijven bij een opleiding.

Vanaf 7 september gaan de leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders van het RMC en de onderwijswethouders langs bij leerlingen die dreigen uit te vallen of al thuis zitten. De jongeren krijgen een aanbod voor advies en begeleiding voor het vinden van een vervolgopleiding en/of leerbaan. Daarnaast organiseren de gemeenten op 8 september een inloop voor jongeren die eindexamen VMBO hebben gedaan en nog niet staan ingeschreven bij een vervolgopleiding. Ook jongeren tussen 18 en 27 jaar die nog niet naar school gaan en geen werk hebben of jongeren die een uitkering hebben kunnen hier terecht. De jongeren krijgen er informatie over opleidingen, werkplekken en vacatures. De inloop vindt plaats tussen 16.00 en 19.00 uur bij Baanzicht, Stationsstraat 30-32 in Assen. De gemeenten hebben 500 jongeren uitgenodigd om naar de inloop te komen.

De activiteiten in de gemeenten zijn onderdeel van de landelijke Actieweek ‘Maak het zelf, schrijf je in!’ en de Drentse aanpak van de jeugdwerkloosheid. De actieweek past in het streven van het kabinet om de schooluitval in 2012 terug te brengen tot 35.000 per jaar. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met gemeenten en scholen. De doelstelling voor dit schooljaar is dat er op 1 oktober 20% minder nieuwe schooluitvallers zijn. De Drentse gemeenten hebben eind augustus afspraken gemaakt voor een gezamenlijke aanpak van de jeugdwerkloosheid.
Provincie:
Tag(s):