donderdag, 17. december 2009 - 21:13

Drentse werkgelegenheid licht gedaald

Assen

De gevolgen van de economische recessie komen nu ook tot uiting in de werkgelegenheidscijfers voor Drenthe. Per april 2009 is het aantal fulltime banen in deze provincie ten opzichte van een jaar eerder licht gedaald, met 1 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het provinciaal werkgelegenheidsregister.

De provincie en de gemeenten in Drenthe laten jaarlijks een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder alle bedrijven en instellingen. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar de omvang van het personeelsbestand en worden de sectoren in kaart gebracht. De gegevens van dit onderzoek worden gebruikt om economische ontwikkelingen in beeld te brengen en dienen onder andere als basis voor het provinciaal en gemeentelijk beleid.

Drenthe telt per 1 april 2009, de jaarlijkse peildatum, 179.300 fulltime banen. Dit zijn 1800 arbeidsplaatsen (1 procent) minder dan het voorgaande jaar. Ten opzichte van de economische prognoses valt de daling mee. De meeste werkgelegenheid ging verloren in de industrie; bijna 1.800 banen. In de bouw gaat het om een afname van 450 banen, handel en transport daalden ieder met circa 250 arbeidsplaatsen. De grootste sector in Drenthe, de gezondheidszorg, laat daarentegen een groei zien van ruim 550 banen. Ook onderwijs en een aantal sectoren binnen de zakelijke dienstverlening plusten.

Oorzaak van het werkgelegenheidsverlies in de industrie is ondermeer de sluiting van grote bedrijven als Cordis in Roden en Diolen in Emmen. Nog steeds zijn er bedrijven die inkrimpen of zelfs hun deuren moeten sluiten. Deze ontwikkelingen worden pas zichtbaar in de cijfers van 2010.

Binnen Drenthe verschilt de werkgelegenheidsontwikkeling per gemeente. Van de vier grote gemeenten zag Emmen het aantal arbeidsplaatsen afnemen met 3,3% (-1.450 banen). Dit komt ondermeer door de oververtegenwoordiging van de industrie en bouw, sectoren die gevoelig zijn voor een economische recessie. Assen kent een daling die overeenkomt met het Drentse gemiddelde en in Meppel is sprake van een afname van 0,6%. Hoogeveen laat daarentegen nog een bescheiden groei zien (+0,7%).
Provincie:
Tag(s):