vrijdag, 6. november 2009 - 10:51

Drie uitheemse eekhoornsoorten in Nederland verboden

Amsterdam

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil komt met een handel- en bezitverbod voor drie uitheemse eekhoornsoorten. Het gaat om de grijze eekhoorn, de Pallas’ eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn. De soorten vormen een bedreiging voor de inheemse rode eekhoorn als ze zich in het wild verspreiden.

In een gemaakte analyse is vooral gekeken naar het risico van de uitheemse eekhoornsoorten voor het voortbestaan van de rode Eekhoorn die van nature in Nederland voorkomt. Uit het onderzoek is gebleken dat van de 38 soorten er 28 soorten niet of slechts heel beperkt risicovol zijn. Dit komt vooral omdat er in Nederland geen geschikte leefgebieden zijn en het Nederlandse klimaat ongeschikt is.

De grijze eekhoorn en Pallas’ eekhoorn kunnen voor de mens schadelijke ziektes overbrengen en schade veroorzaken aan bomen. De Pallas’ eekhoorn staat er om bekend vraatschade toe te brengen aan huizen en bekabeling.

De meest risicovolle uitheemse eekhoornsoort is de grijze eekhoorn. In Groot-Brittannië heeft deze soort zich breed gevestigd en de inheemse rode eekhoorn massaal verdrongen. Het houden, vervoeren en/of verhandelen van de grijze eekhoorn is bij wet inmiddels verboden in onder andere België, Groot-Brittannië, Australië en Japan.

Het zal enige tijd duren voordat het verbod in Nederland van kracht wordt. Het verbod moet bij Algemene maatregel van bestuur geregeld worden.
Op het moment dat de verboden in werking treden, zullen de regels ook gelden voor de hobbydierhouders die nu in het bezit zijn van de eekhoorns van de betreffende soorten.
Categorie:
Tag(s):