maandag, 9. november 2009 - 20:12

Dubbele boete voor TROS Bibaboerderij

Hilversum

Het Commissariaat voor de Media legt de TROS twee keer de maximale boete op voor het programma Bibaboerderij.

De eerste boete van 135.000 euro wordt opgelegd vanwege het feit dat het programma is gesponsord terwijl dat niet is toegestaan. De TROS heeft slechts een fractie van de productiekosten van het programma betaald. Het Commissariaat beschouwt de sponsoring als een zeer ernstige, structurele overtreding omdat de TROS de gehele serie van 130 afleveringen feitelijk zo goed als om niet heeft verkregen. Bovendien gaat het om een programma dat is bestemd voor kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar. Programma's voor die doelgroep mogen bij de publieke omroep nooit worden gesponsord.

Een tweede boete van 135.000 euro krijgt de TROS voor overtreding van het zogeheten dienstbaarheidverbod. Met het uitzenden van de serie heeft de TROS naar het oordeel van het Commissariaat onder andere een bekende supermarktketen in de gelegenheid gesteld het concept Bibaboerderij op grote schaal onder de aandacht van het publiek te brengen. Het Commissariaat heeft moeten constateren dat het uitzenden van Bibaboerderij en het op de markt brengen van de 'bibaproducten' zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. Mede vanwege het commerciële belang dat derden hadden bij uitzending van het programma, beschouwt het Commissariaat ook deze overtreding als zeer ernstig. Voor de hoogte van de boete speelt ook mee dat de TROS al vaker een boete heeft gekregen voor overtreding van het verbod op dienstbaarheid.

De TROS kan tegen de opgelegde boetes nog in bezwaar en beroep gaan.
Provincie:
Tag(s):