dinsdag, 10. november 2009 - 18:59

Duidelijkheid over toekomst Zuidelijke Ringweg Groningen

Groningen

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en de gemeente en provincie Groningen zijn het eens over de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Dinsdag hebben alle betrokkenen hun handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst waarin duidelijk wordt op welke manier deze rijksweg (A7) wordt aangepakt.

De huidige zuidelijke ringweg heeft onvoldoende capaciteit om het verkeer van, naar en door de stad Groningen op de langere termijn goed te verwerken. Om dit op te lossen is er besloten om op het bestaande tracé de capaciteit uit te breiden.

Hierbij wordt één van de laatste met verkeerslichten geregeld kruispunten van autosnelwegen (het Julianaplein) ongelijkvloers gemaakt. Verder wordt een deels verdiepte ligging in de stad gerealiseerd waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert.

De 624 miljoen euro voor de bouw van een verbeterde zuidelijke ringweg door Groningen is beschikbaar gesteld uit het alternatief pakket voor de Zuiderzeelijn, het Regionaal Specifiek Pakket. Met het tekenen van de overeenkomst Zuidelijke Ringweg Groningen kan de planuitwerkingsfase van start gaan. De start van de aanleg staat gepland rond 2015. Rond 2020 moet de nieuwe weg klaar zijn.
Provincie:
Tag(s):