woensdag, 30. september 2009 - 14:15

Dwangsom voor overheid die niet op tijd beslist

Den Haag

Vanaf 1 oktober is de overheid verplicht tot het betalen van een dwangsom wanneer zij niet op tijd een beslissing neemt. Die verplichting is opgenomen in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, die op 1 oktober in werking treedt. Dit heeft hete ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten.

Doel van deze wet is ervoor te zorgen dat de overheid zo snel mogelijk beslist, bijvoorbeeld op de aanvraag van een vergunning of subsidie of op een bezwaarschrift. Wanneer niet binnen de wettelijke termijn wordt beslist, kan men de overheid vragen de dwangsom te betalen.

Komt er dan binnen twee weken geen beslissing, dan is de overheid verplicht tot het betalen van een dwangsom. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260.

Per dag bedraagt de dwangsom:
€ 20 per dag voor de eerste twee weken;
€ 30 euro per dag voor de volgende twee weken;
€ 40 euro per dag voor de overige dagen.

Tegelijk met de wet dwangsom treedt een wijziging in werking van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur. De beslistermijnen in deze wetten bleken in de praktijk niet haalbaar en zijn daarom verruimd.
Provincie:
Tag(s):