zaterdag, 18. juli 2009 - 20:26

EDCO ziet af van vestiging in Roermond

Roermond

De Gemeente Roermond, de Provincie Limburg en het natuurontwikkelingsbedrijf Habitura zijn verbijsterd over het besluit van EDCO om te elfder ure en met onmiddellijke ingang eenzijdig af te zien van haar plannen om in Roermond een grote handelsonderneming te vestigen. Die vestiging zou uiteindelijk 400 banen opleveren in een regio die dat heel goed
kan gebruiken. Om dit alles mogelijk te maken hebben partijen in januari 2007 een intentie-overeenkomst getekend. Dit heeft de gemeente Roermond bekend gemaakt.

EDCO wilde haar bedrijf vestigen op de Meer, een locatie net naast bedrijventerrein Roerstreek in Roermond. In eerste aanleg zou de onderneming voor de eerste twee fasen 15 hectare nodig hebben; op termijn was voor de ontwikkeling van het bedrijf 25 hectare nodig. EDCO geeft als reden voor haar ommezwaai aan dat er naar haar mening geen gemeenschappelijke basis is tussen de betrokken partijen.

Het tegendeel is het geval, zegt gedeputeerde Driessen: “De Gemeente, de Provincie en Habitura hebben twee jaar lang heel intensief gezocht naar oplossingen voor problemen die de vestiging in de weg zouden kunnen staan. Uiteindelijk hebben Provinciale Staten de komst van EDCO naar Roermond met planologische besluiten mogelijk gemaakt”. De gemeente stond al geruime tijd in de startblokken om de bouwvergunning- en andere procedures snel te kunnen afwikkelen.

Bij beide overheden is zowel bestuurlijk als ambtelijk veel energie in het dossier EDCO gestopt. Maar ook in externe onderzoeken naar bijvoorbeeld de noodzakelijke natuurcompensatie is veel tijd en geld gestopt. De door EDCO gekozen locatie ligt namelijk in een gebied waar volgens de ruimtelijke regels niet mag worden gebouwd. Om de komst toch mogelijk maken werd een nieuw door de Provincie Limburg ontwikkeld compensatie-instrument ingezet en zou daarmee een bedrag van 10 miljoen euro worden vrijgemaakt ten behoeve van natuurontwikkeling.

“De Gemeente en de Provincie hebben de afgelopen maanden heel veel tijd gestoken in het voorbereiden van het bestemmingsplan, de POL-aanvulling en de overeenkomsten. Dat werk is nu allemaal tevergeefs geweest. Zeker in een tijd van kredietcrisis is werkgelegenheid een belangrijke factor. We zullen ons nu beraden over het vervolgproces”, aldus wethouder Van Rey van Economische Zaken.
Provincie:
Tag(s):