donderdag, 5. november 2009 - 15:45

Eemsmond heeft sluitende begroting voor 2010

Eemsmond

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond heeft zijn begrotingsvoorstellen voor 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 aan de gemeenteraad voorgelegd.

In de begroting staat waar de gemeente haar geld in 2010 aan uitgeeft. De grote lijnen hiervoor zijn vastgesteld in het Uitvoeringsplan 2006-2010. De raad beslist op donderdag 12 november over de begroting. De uitgebreide tekst van de begroting is te vinden op www.eemsmond.nl.

Ondanks de financiële crisis heeft de gemeente de begroting van 2010 sluitend gekregen. Dat geldt ook voor de begroting in de meerjarenraming 2011-2013. De lokale lasten van de gemeente Eemsmond horen bij de laagste in de provincie Groningen.
Provincie:
Tag(s):