maandag, 30. november 2009 - 13:04

Eemsmonders tevreden over afvalinzameling

Eemsmond

Inwoners zijn tevreden over de afvalinzameling in de gemeente Eemsmond en geven aan hun huisvuil keurig te scheiden. Dat blijkt uit een bewonersonderzoek onder vierhonderd Eemsmonders en elf belangenverenigingen.

In het voorjaar van 2009 heeft de gemeente vierhonderd inwoners van Eemsmond telefonisch gevraagd naar hun manier van afvalscheiding. Welk afval kent u, wat doet u met het afval en wat vindt u van de inzamelmogelijkheden in Eemsmond?

Wethouder Harrie Sienot: 'Milieubewust gedrag is belangrijk. Wij willen onze inwoners stimuleren om afval gescheiden in te leveren. Dat kan door het zo makkelijk mogelijk te maken. Daarom hebben we onze inwoners gevraagd of het nog beter moet.' De uitkomsten zijn positief. Bijna alle geënquêteerden zijn tevreden over de inzamelmogelijkheden.
Provincie:
Tag(s):