dinsdag, 15. december 2009 - 22:01

Een gratis computer via de gemeente

Emmen

Inwoners van de gemeente Emmen met een inkomen van maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm en met thuiswonende kinderen die voltijd voortgezet onderwijs volgen, kunnen in aanmerking komen voor een gratis computer van de gemeente.

Een computer is erg belangrijk voor kinderen die naar school gaan. Voor het maken van huiswerk bijvoorbeeld. Maar een computer is niet goedkoop. Daarom stelt de gemeente Emmen een gratis computer beschikbaar aan huishoudens met een laag inkomen.

De gemeente stelt een aantal voorwaarden aan inwoners die in aanmerking willen komen voor een gratis computer. Zo mag het inkomen in de laatste 12 maanden niet hoger zijn dan 110% van de geldende bijstandsnorm en mag het vermogen niet hoger zijn dan € 10.910,-. Bovendien moeten er één of meer kinderen die voltijd voortgezet onderwijs volgen, thuis wonen en mogen zij op 1 juli voorafgaande aan het schooljaar niet ouder zijn dan 17 jaar. Huishoudens die in de achterliggende zes jaren al eerder een computer via deze regeling hebben gehad, komen binnen deze termijn niet opnieuw in aanmerking voor een gratis computer van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):