dinsdag, 8. december 2009 - 11:46

‘Een noodsituatie? Dit kunt ú doen!’

Sneek

Gemeente Sneek zal in het kader van de campagne ‘Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand’ een brochure verspreiden waarin aangegeven wordt wat bewoners zelf kunnen doen om de gevolgen van een noodsituatie te beperken. Deze brochure zal in week 50 in Sneek, Offingawier, Loënga en Ysbrechtum huis aan huis verspreid worden.

Overal in Nederland kan een noodsituatie ontstaan. Veel mensen zijn zich wel van de risico’s bewust, maar niet van het belang van een goede voorbereiding. Daarom startte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2006 een multimediale campagne met als thema ‘Denk Vooruit’, die momenteel wordt voortgezet met als thema ‘Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand’.

Huishoudens met een Nee/Nee-sticker op de brievenbus krijgen geen folder bezorgd. Zij kunnen de folder afhalen bij de balie in de centrale hal van het gemeentehuis.
Provincie:
Tag(s):