maandag, 28. december 2009 - 9:51

Eerste nationale Verkeersveiligheidsprijs

Den Haag

Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat reikt donderdag
22 april 2010 de eerste Nationale Verkeersveiligheidsprijs uit. Deze nieuwe, prestigieuze prijs is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. De prijs wordt uitgereikt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) 2010.

Oproep tot deelname
De Nationale Verkeersveiligheidsprijs zal worden toegekend aan een praktisch en inspirerend initiatief op het gebied van verkeersveiligheid. Dit kunnen initiatieven zijn van betrokken ouders of scholen, maar ook bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden kunnen met hun project voor de prijs in aanmerking komen. Iedereen mag meedingen!

Welke projecten komen in aanmerking?
Een vakdeskundige jury zal de inzendingen beoordelen op een aantal criteria. In aanmerking komen lopende of afgeronde projecten die een belangrijk, aantoonbaar en positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Belangrijk is dat het te belonen initiatief méér is dan alleen een noodzakelijke oplossing voor een bestaand probleem. Het moet anderen inspireren en aanzetten om zelf aan de slag te gaan. Andere beoordelingscriteria zijn het stimuleren van samenwerking tussen partijen en een blijvend effect van het initiatief.

Uit de ingediende projecten wordt een selectie gemaakt. Deze projecten worden genomineerd voor de prijs. De genomineerden krijgen de kans om hun nominatie uit te werken en te presenteren. De genomineerde projecten zullen ook op de kennismarkt van het NVVC worden getoond in de vorm van een posterpresentatie. Tijdens het NVVC wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. De prijs wordt uitgereikt door minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
Provincie:
Tag(s):