dinsdag, 4. augustus 2009 - 10:05

Eerste openbare onderzoek naar opbouw politiekorpsen bij vredesmissies

Enschede

De hervorming van inheemse politiekorpsen is één van de speerpunten van het Nederlandse leger bij vredesoperaties. Functionarissen van de Koninklijke Marechaussee die lokale politieagenten opleiden, worden ter plekke echter geconfronteerd met tal van moeilijkheden.

Henk Sollie van de Universiteit Twente onderzocht hoe de marechaussee de hervorming van lokale politiemachten in gang zet en welke factoren de opbouw belemmeren.

In de laatste twintig jaar was het Nederlandse leger betrokken bij zeventien vredesmissies in twaalf landen. Bij al deze missies, op één na, was de Koninklijke Marechaussee verantwoordelijk voor de opbouw of reorganisatie van het inheemse politieapparaat. Hoewel de Nederlandse krijgsmacht sinds het einde van de Koude Oorlog bijgedragen heeft aan de opbouw van diverse politiekorpsen, was er tot op heden nauwelijks iets bekend over welke ervaringen zij hierbij hebben opgedaan. Henk Sollie van de Universiteit Twente onderzocht daarom hoe de marechaussee de hervorming van lokale politiemachten in gang zet en welke factoren hun strategie hierbij beïnvloeden.

Het onderzoek bestaat onder andere uit zestien interviews met marechaussees die betrokken waren bij de training van politiemensen in Bosnië, Irak en Afghanistan. Een politiekorps van materiële middelen voorzien, is over het algemeen redelijk eenvoudig te realiseren, maar het bijbrengen van integer handelen aan lokale agenten, is daarentegen een klus van een geheel andere orde, onder andere vanwege communicatieproblemen en verschillen in cultuur.

Overigens zijn factoren die de uitvoering van opbouwtaken belemmeren niet alleen te relateren aan de lokale politiekorpsen. Zo ontbreekt vaak internationale afstemming tussen uitvoerende partners en ontbreekt concreet beleid op het gebied van politieopbouw. Tevens wordt een te beperkt selectie- en opleidingstraject gehanteerd voor uit te zenden marechaussees, waardoor het geen uitzondering is dat personeel op missie gaat dat geen affiniteit heeft met het geven van trainingen.
Categorie:
Tag(s):