vrijdag, 18. september 2009 - 12:55

Eerste vingerafdrukken in paspoort opgenomen

Almelo

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt maandag 21 september in de gemeente Almelo de eerste vingerafdrukken in een paspoort op. Op deze datum worden vingerafdrukken ingevoerd in het reguliere paspoort en in de Nederlandse Identiteitskaart.

Vanaf 28 juni 2009 worden al vingerafdrukken opgenomen in diplomatieke paspoorten en in dienstenpaspoorten. Europese regelgeving schrijft voor dat alle landen van de Europese Unie vingerafdrukken opnemen in hun reisdocumenten.

De opname van de vingerafdrukken biedt een nieuwe mogelijkheid om te kunnen controleren of de persoon die het document gebruikt ook de rechtmatige houder daarvan is. Tot de realisatie van een centrale reisdocumentenadministratie worden alle persoonsgegevens opgeslagen in de bestaande decentrale reisdocumentenadministraties bij de gemeenten.

Nederland heeft er voor gekozen de vingerafdrukken in de toekomst op te slaan in een centrale reisdocumentenadministratie. Dit vergroot de betrouwbaarheid van het aanvraag- en uitgifteproces doordat alle uitgevende instanties dan 24 uur per dag online aanvraaggegevens kunnen controleren. Ook kan dan worden gecontroleerd op basis van de gezichtsopname, vingerafdrukken en geslacht of een persoon onder een andere identiteit al reisdocumenten heeft aangevraagd.

Id-kaart tot 14 jaar 8,97 euro
Een nationaal paspoort gaat per 1 januari 2010 maximaal 50,90 euro kosten (maximum in 2009 49,60 euro). Een Nederlandse identiteitskaart kost per 1 januari 2010 maximaal 42,85 euro (in 2009 41,76 euro). Dat komt voort uit een wijziging van het Besluit paspoortgelden. In dit besluit zijn de maximumtarieven voor de reisdocumenten vastgelegd.

Vanaf 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer in het paspoort van hun ouders worden bijgeschreven en vervalt de geldigheid van alle reeds aangebrachte bijschrijvingen. Om de financiële gevolgen hiervan te beperken, verlaagt de overheid de prijs van een Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en met 13 jaar met ingang van 1 januari 2010 tot de prijs van een bijschrijving in het paspoort. In 2010 is dat 8,97 euro.

Om de Nederlandse identiteitskaart tegen jeugdtarief te financieren wordt de gratis Nederlandse identiteitskaart voor 14 jarigen met ingang van 1 januari 2010 afgeschaft.
Provincie:
Tag(s):