donderdag, 1. oktober 2009 - 8:06

Einde Nederlandse Antillen in zicht

Den Haag

Op 10 oktober 2010 wordt het land de Nederlandse Antillen opgeheven. Curaçao en Sint Maarten worden, onder voorwaarden, zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius worden ‘bijzondere’ gemeenten van Nederland. Dit heeft hete ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag laten weten.

Bestrijding criminaliteit
Om de continuïteit in de bestrijding van grensoverschrijdende en georganiseerde criminaliteit te garanderen, blijft het Recherche Samenwerkingsteam (RST) actief. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het politiek overleg dat staatssecretaris Bijleveld donderdag heeft gevoerd met de Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint-Maarten.

Om land te kunnen worden moeten Curaçao en Sint Maarten hun wetgeving op orde hebben en moeten de overheidsinstanties op hun taken berekend zijn. Een toetsingsrondetafelconferentie stelt dit vast. Indien Curaçao en Sint Maarten niet geheel voldoen aan de in 2006 overeengekomen criteria om land te worden, komt er voor het betreffende beleidsterrein een plan van aanpak om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Een voortgangscommissie ziet hier op toe. Bijzondere betrokkenheid is er voor de toekomstige premiers van Curaçao en Sint Maarten en de Nederlandse bewindspersoon voor Koninkrijksrelaties. In bilateraal overleg hakken zij de knopen door als vertraging dreigt. Mochten beide bestuurders er niet uitkomen dan heeft de Rijksministerraad het laatste woord. Deze werkwijze wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Rijksbestuur.

In het politiek overleg van vandaag is geconstateerd dat er onvoldoende voortgang is geboekt met de gemeenschappelijke voorziening politie. Hierin gaan de nieuwe politiekorpsen samenwerken ter bestrijding van georganiseerde- en grensoverschrijdende criminaliteit. De voorziening is ook bedoeld voor operationele ondersteuning.

Om de aanpak van georganiseerde- en grensoverschrijdende criminaliteit blijvend te verzekeren is besloten de reeds bestaande en succesvolle samenwerking binnen het RST te verlengen. Pas wanneer korpsen en de gemeenschappelijke voorziening politie kwalitatief voldoende functioneren kunnen de taken van het RST worden overgenomen.
Provincie:
Tag(s):