donderdag, 3. december 2009 - 16:51

Elektrische offroad motoren in Drentse bossen tegen illegaal crossen

Dwingelderveld

In de Drentse bossen en natuurgebieden wordt steeds meer illegaal gecrosst. Hierdoor ontstaat schade aan flora en fauna. Ook veroorzaakt het hinder en geluidsoverlast voor wandelaars, ruiters en fietsers. Om dit probleem op milieuvriendelijke wijze aan te pakken heeft de provincie Drenthe als eerste provincie in het land elektrische off-road motoren aangeschaft om de overtreders in de kraag te vatten.

Samenwerking op het gebied van de ‘groene handhaving’ is voor de natuur in Drenthe van groot belang. Deze samenwerking krijgt steeds meer gestalte. De provincie Drenthe vindt dit een goede ontwikkeling en wil dit graag stimuleren. De provincie heeft daarom, als eerste provincie in Nederland, ten behoeve van de gezamenlijke handhaving een aantal elektrische off-road motoren aangeschaft.

Off-road motoren zijn voor toezichthouders noodzakelijk om zich snel te kunnen verplaatsen over de deels onverharde paden in de Drentse natuurgebieden. Het is, zeker in stiltegebieden, niet gepast dat het groene toezicht gepaard gaat met lawaai en milieuonvriendelijke uitlaatgassen.

De provincie heeft het belang van de samenwerking én milieuvriendelijke handhaving onderstreept door de motoren samen met haar handhavingspartners (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Regiopolitie, Koninklijke Marechaussee, Drents Landschap, Hengelsportfederatie, provincies Groningen en Friesland) in gebruik te nemen. Dit gebeurde donderdag op een bijzondere locatie; de schaapskooi in het stiltegebied nabij het bezoekerscentrum Dwingelderveld van Natuurmonumenten.
Provincie:
Tag(s):