maandag, 28. december 2009 - 12:33

Ellende in de kerststal

Vlissingen

De Partij van de dieren heeft maandag een brief gestuurd naar de gemeente Vlissingen over ellende in de levende kerststal van de gemeente. Deze brief is vervolgens naar de pers gestuurd.

De Brief:

Dank voor uw vlotte reactie op ons schrijven aangaande de Levende Kerststal. Het doet ons deugd te lezen dat de gemeente Vlissingen onze mening deelt dat dierenwelzijn ook een gemeentelijk belang is.
U schrijft dat is gekozen voor een leverancier waar de gemeente goede ervaring mee heeft opgedaan. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de uitvoering van de Levende Kerststal zoals deze dit jaar plaats heeft gevonden weer als ‘goede ervaring’ gekwalificeerd kan worden. Diverse leden van onze werkgroep zijn op zondag 20 december jl. vanaf 11.00u tot 18.00u op het Bellamypark aanwezig geweest om de Levende Kerststal te observeren. Graag leggen wij onze bevindingen aan u voor daar we niet weten of u zelf iemand ter plaatse heeft gehad om de gang van zaken in ogenschouw te nemen.

Wij hebben het positief gevonden dat de dieren tijdens de gehele middag geen enkel moment zonder toezicht zijn geweest en dat uiteindelijk is gekozen voor het Bellamypark als locatie in plaats van de voorgenomen locatie Walstraat/Lange Zelke/Kleine Markt.

We waren aanmerkelijk minder te spreken over de uitvoering van het transport en de verzorging van de dieren en wel hierom:

- In een laadruimte met als afmetingen ca. 2mtr breed, 4 mtr lang, 1,6 mtr hoog werden vervoerd: 1 rund, 1 kameel, 1 alpaca, 1 ezel, 2 ganzen, 15 kippen/eenden, 12 geiten, schaapjes, lammetjes, diverse balen hooi en stro.

- de kippen, eenden maar ook de ganzen zijn vervoerd in drie kunststof kratten van ca 20 centimeter hoog, waarin voor de dieren onvoldoende ruimte was om rechtop te staan of om zich voldoende te kunnen bewegen. Deze kratten stonden op elkaar gestapeld in de laadruimte.

- Door de lage laadruimte was er voor de kameel en de alpaca onvoldoende ruimte om met opgeheven hoofd rechtop te staan tijdens het transport. De kameel kwam rechtop staand met z´n bulten tegen het plafond van de laadruimte en werd liggend vervoerd.

- Tijdens het lossen, hetgeen niet dier voor dier gebeurde, had de ezel zoveel haast om uit het veewagentje te komen dat deze van de val af, over ander dieren heen sprong en tezamen met de alpaca over de kop sloeg. Gelukkig hebben de dieren zich niet zichtbaar geblesseerd.

- De dieren hadden al een hele reis achter de rug maar pas na veel aandringen zijn ze pas vanaf 14.30u van wat drinkwater voorzien. De begeleider van de dieren vond water zelf niet nodig: “ze staan toch met hun voeten in water”, doelend op de sneeuw.

- De eerste aanvoer van een paar liter water werd overigens door een handvol dieren binnen enkele minuten opgedronken. Er moest vervolgens weer worden gevraagd om meer drinkwater want volgens de begeleider “hadden ze toch net gedronken”.

Voor de kleinere dieren zoals bijvoorbeeld de kippen, eenden, jonge Quessant schapen was water overigens de gehele middag onbereikbaar door de te hoge emaillen drinkemmer.

- De dieren hadden over het algemeen een onverzorgd voorkomen: vuile en vervilte vachten waarin uitwerpselen zaten vastgekoekt, kapotte veren en afhangende vleugel bij de vogels.

Afgaande op onze eigen bevindingen en de vele negatieve reacties uit het langs lopende publiek verdiend de Levende Kerststal zoals deze in Vlissingen heeft gestaan geen schoonheidsprijs. We kunnen ons dan ook werkelijk niet voorstellen dat het een verrijking van de Vlissingse
Kerstkoopzondag is geweest. Onze werkgroep heeft het een sneu tafereel gevonden en daarin stonden we die zondagmiddag niet alleen. Het spijt ons dan ook zeer dat op een dag waarop het KNMI een weeralarm uitvaardigt, een dertigtal onverzorgde dieren ca 400 kilometer in een te klein veewagentje vanuit Appeltern naar Vlissingen vervoerd moesten worden over zeer slecht begaanbare wegen, voor een mislukte bijdrage aan het opleuken van een reeds zeer sfeervolle Vlissingse binnenstad. Gezien de zorgwekkende wijze van transport en verzorging hebben we zondag 20 december contact opgenomen met de Landelijke Inspectie Dienst en op hun verzoek onze bevindingen met de volledige fotoreportage ter beoordeling aan hen toegezonden.

Wij hopen oprecht dat een zichzelf respecterende gemeente als Vlissingen zich in de toekomst zal gaan distantiëren van dieronvriendelijk activiteiten zoals deze Levende Kerststal.
Provincie:
Tag(s):