donderdag, 13. augustus 2009 - 22:08

Enquête onder Assenaren voor nieuw woonplan

Assen

Deze week krijgen ruim 9.000 huishoudens in de gemeente Assen een enquête in de brievenbus. Via de enquête willen de gemeente Assen en de woningbouwcorporaties Actium en Woonconcept inzicht krijgen in de woonwensen van de Assense bevolking.

Deze week start het onderzoek naar de woonwensen van de Assense bevolking. De vragen in de enquête gaan in op de huidige en gewenste woning, woonomgeving, leefbaarheid en onderhoud. Om een goed beeld te krijgen wat er in Assen gebouwd of verbeterd moet worden is een hoge respons van belang. Het onderzoeksbureau verloot daarom tien cadeaubonnen van € 50,- onder de bewoners die de vragenlijst volledig invullen en terugsturen.

Op basis van het woonwensenonderzoek wordt in 2009 het Woonplan Assen geactualiseerd. Assen groeit naar 80.000 inwoners. Dit heeft gevolgen voor de ruimtelijke ordening en de stedelijke vernieuwing. In het Woonplan gaat over aantallen woningen, woningtypes, verbetering van woningen en de woonomgeving. Het Woonplan zal in december klaar zijn.

Op 30 juni is een startbijeenkomst geweest met ongeveer veertig betrokkenen, zoals gemeenteraadsleden, zorginstellingen, woningbouw- en huurverenigingen, makelaars en projectontwikkelaars. Doel was een beeld te krijgen van woonplannen en ideeën voor de toekomst. Tijdens de bijeenkomst werden opmerkingen gemaakt als ‘Bouwen wat de consument wil’, ‘ in Assen krijg je veel voor weinig’, ‘let bij woonservicezones ook op welzijn’, ‘zorg ervoor dat wijken niet afglijden’ en ‘denk aan starters op de woningmarkt’. In oktober volgt een tweede werkconferentie. Op basis van de werkconferenties en de enquête wordt het Woonplan geactualiseerd.
Provincie:
Tag(s):